İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetlerimiz (CCaSS), sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşma yolunda tasarım aşamasından başlayarak; sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin ölçümlenmesi ve raporlanmasına kadar size destek olmak için geliştirilmiştir. Konunun uzmanlarından oluşan entegre ve multidisipliner ekibimiz, yenilikçi, etkili ve özelleştirilmiş öneriler geliştirmenize yardımcı olacaktır.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kavramlarının kapsadığı çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler tüm dünyada hükümetlerin ve şirketlerin gündeminde. Türkiye’deki şirketler de iklim değişikliği ve sürdürebilirlik alanında şirket politikaları ve mevzuatın getirdiği gereklilikleri karşılamayı hedefliyor. EY Türkiye olarak, şirketinizin ihtiyaçlarına uygun olarak özel olarak tasarlanmış ve uluslararası yöntemlerle desteklenmiş iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hizmetleri sunuyoruz.

EY, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetlerini aşağıda yer alan 5 ana başlık altında sunuyor:

 • Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Danışmanlık Hizmetleri
 • Finansal Olmayan Verilerin Raporlanması – Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
 • Çıktıların Ölçümlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • İklim Değişikliği ve Enerji
 • Çevre ve ISG

Global İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik raporlaması

Finansal olmayan bilgilerin açıklanmasında artış

Şeffaflığın artması yönündeki baskılar karşısında birçok kurum sürdürülebilirlik veya kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) raporları yayınlamaya başlamıştır. Bu raporlar iç ve dış paydaşların kurumun çevresel, sosyal ve ekonomik alanlardaki “üçlü performans” düzeyini değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır.

Sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili olarak bilinmesi gereken 7 konu:

 1. 3.000’i aşkın kurum sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır.
 2. Paydaşların sürdürülebilirlik raporu yayınlanması yönündeki beklentileri artmaktadır.
 3. Sürdürülebilirlik raporlaması operasyonel iyileştirmelerin gerçekleşmesini, mevzuata uyumun güçlenmesini ve kurumsal itibarın artmasını sağlayabilecektir.
 4. İlgili sektöre ait önemlilik, önceliklendirme, paydaş katılımı, sürdürülebilirlik çerçevesi ve bütünlük gibi temel başarı faktörleri raporda yer almalıdır.
 5. Sürdürülebilirlik raporları geçmişe kıyasla çok daha yakından takip edilmektedir.
 6. Sürdürülebilirlik raporlamasında karşılaşılan bazı zorluklar:
  1. Veri tutarlılığının sağlanması
  2. Olumlu ve olumsuz bilgilerin dengelenmesi
  3. Performansın sürekli iyileştirilmesi
  4. Raporun kısa, öz ve anlaşılır olması
 7. Sürdürülebilirlik raporu çok yararlı bir iletişim aracı olabilmektedir. Ayrıca maliyetlerin düşürülmesine, verimliliklerin artmasına, işle ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesine ve hesap verilebilirliğe hizmet edebilmektedir.

***Şirketimiz Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ‘Bağımsız Denetim Kuruluşu’ olarak yetkilendirilmiştir ve “KAYİK Dahil Bağımsız Denetim” yapmaya yetkilidir.

Şirketimiz ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Finansal denetim, Bilgi Sistemleri Denetimi ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarında denetim yapmaya yetkilendirilmiştir.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image