Muhasebe Mevzuatına Uyum ve Raporlama Hizmetleri

Doğru sistemlerin kurulması ve uygulanması

Muhasebe mevzuatına uyum ve raporlama hizmetlerinin amacı, çeşitli ülkelerde faaliyette bulunan büyük ve çok uluslu firmaların finansal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmaktır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve gelişmekte olan piyasalara giren bu şirketler finans süreçlerini yeniden yapılandırmakta, ortak hizmet merkezlerinden yararlanmakta ve sürekli olarak verimlilikleri artırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklanmaktadır.

Finans süreçlerinin uluslararası ölçekte yeniden yapılandırılması beraberinde yenizorluklar ve riskler taşıyabilmektedir. Bu nedenle risk azaltma, görünürlük ve kalitede istikrar faktörleri temelinde doğru kontrol sistemleri uygulanmalı, süreç ve sistemlerde verimlilikler gözetilmeli ve daha düşük bir maliyetle kurum için doğru değer yaratılmalıdır. Doğru sistemler kuran ve uygulayan işletmeler küresel finans yatırımlarından daha yüksek bir verim elde edebileceklerdir.

Müşterilerin tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için finans ve vergi ekiplerimizin bilgi ve deneyimleri ışığında sunulan bu hizmetler merkezi olarak yönetilmektedir.

Hizmetlerimiz:

• Yasal raporlama hizmetleri
• Finans departmanlarına muhasebe desteği sağlanması
• Grup raporlamasında uygulanan genel kabul görmüş muhasebe standartlarından yerel genel kabul görmüş muhasebe standartlarına geçiş
• Dönem sonu kapanış işlemleri, geçici mizan düzenleme, hesap mutabakatları, veri toplama ve analizleri, muhasebe kayıtları ile envanter neticelerinin uyumu sağlanarak genel kesin mizan düzenlenmesi
• EY’nin vergi uzmanları ile koordineli olarak genel kabul görmüş muhasebe standartları ile vergi beyannamesine baz olan mali tabloları hazırlamaya destek olunması

***Şirketimiz Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ‘Bağımsız Denetim Kuruluşu’ olarak yetkilendirilmiştir ve “KAYİK Dahil Bağımsız Denetim” yapmaya yetkilidir.

Şirketimiz ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Finansal denetim, Bilgi Sistemleri Denetimi ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarında denetim yapmaya yetkilendirilmiştir.

Muhasebe standartlarında değişiklikler

Muhasebe standartlarına getirilecek bir dizi değişikliğin şirketinize etkilerinin farkında mısınız?

İş ortamındaki belirsizliklerin arttığı ve muhasebe standartlarında geniş kapsamlı değişikliklerin gündeme geldiği bir dönemdeyiz. Şirket yönetimleri ve denetim komiteleri de bu denli büyük değişiklere hazır olabilmek için neler yapmaları gerektiğini soruyorlar.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından, UFRS standartlarını ve ABD’de genel Kabul görmüş muhasebe prensiplerini geliştirmek ve mümkün olduğunca yakınlaştırma amacıyla birçok standart revize ediliyor. Yeni standartlar yayınlandıktan sonra, finansal enstrümanlar, kiralamalar ve gelir tahakkuklarını da kapsayan birçok kritik alanda muhasebe uygulamalarının ve kamuyu aydınlatma prensiplerinin büyük ölçüde değişeceği öngörülüyor. Revize edilen standart sayısı çok fazla olmakla birlikte, asıl önemli olan günlük işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ne gibi değişikliklerin söz konusu olacağıdır.

Türkiye’de faaliyet gösteren belli kriterleri sağlayan şirketler 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile uyumlu finansal tablo hazırlamaları gerekiyor.
• UFRS standartlarında değişiklikler
• Denetim hizmetlerimiz

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image